010 521 2500 assistente@degruijl.nl

Zorgaanbod

Na het maken van een afspraak kunt u bij de huisarts terecht op het spreekuur of, indien dit niet mogelijk is, een afspraak maken voor een visite of telefonisch overleg. Daarnaast worden op afspraak kleine chirurgische verrichtingen gedaan.

 

 

 

Bloedonderzoek

Bloedprikken en andere verrichtingen door de assistente in de praktijk is alleen mogelijk op afspraak.

Ook bloedonderzoek ten behoeve van de specialisten van het Sint Franciscus Gasthuis kan bij ons in de praktijk gebeuren. Neemt u dan het ingevulde aanvraagformulier mee.
Als het bloed nuchter geprikt moet worden is het de bedoeling dat u in de 9 uur voorafgaand aan de bloedafname geen energie houdende voedingsmiddelen meer gebruikt. Alleen water of thee zonder suiker is toegestaan. De assistente zal u, bij het maken van de afspraak, laten weten of u nuchter moet zijn.

Uitstrijkjes

In het kader van het bevolkingsonderzoek zullen de uitstrijkjes in principe gedaan worden door de assistentes die daarvoor een speciale opleiding hebben gehad. Bij problemen met de voorgestelde procedure kunt u echter ook een afspraak maken bij de huisarts.

Verwijzingen

Voor verwijzingen voor de fysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut Mensendieck/Cesar, is tegenwoordig geen verwijskaart meer nodig. Wel is het prettig dat u ons hiervan op de hoogte stelt. Het kan dan in uw dossier worden opgenomen.

Reizigersziekten

Als u een reis gaat maken kunt u aan ons reisadvies vragen. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de assistentes. Voor het juiste advies is het belangrijk dat wij weten waar en hoe lang u op reis gaat en hoe uw reisprogramma eruit ziet. 

 

Inschrijven

Indien u zich wilt schrijven in de praktijk dient u telefonisch contact op te nemen met de assistente.

Volg je zorg

Voor het uitwisselen van medische gegevens tussen verschillende hulpverleners (met name tussen huisarts, apotheek, huisartsenpost) is uw nadrukkelijke toestemming vereist, regel dit op volgjezorg.nl. U kunt dit ook regelen door het toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen en dit daarna afgeven bij de balie of opsturen naar de praktijk. Meer informatie kunt u vinden op vzvz.nl.

Adres

Huisartspraktijk A. de Gruijl
Dorpsstraat 3 - 2665 BG Bleiswijk
Telefoon: 010 521 2500
E-mail: assistente@degruijl.nl

Openingstijden

Dagelijks 8.00 uur tot 17.00 uur
Donderdagmiddag gesloten

Privacyverklaring