010 521 2500 assistente@degruijl.nl

Praktijk

Huisartspraktijk de Gruijl

Onze praktijk is gevestigd in het Medisch Hart
Dorpsstraat 3 – 2665 BG Bleiswijk
Telefoon: 010 521 2500

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van de donderdagmiddag).

Op donderdagmiddag zijn wij vanaf 12.00 uur gesloten. Op ons reguliere praktijknummer 010 52 12 500 hoort u bij welke waarnemend huisarts u die middag terecht kunt voor urgente problemen.

Op de overige werkdagen is de assistente bereikbaar van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 en 14.00uur wordt u doorverbonden met de praktijk die dienst doet.

Avond- Nacht- en Weekenddienst

Voor spoedgevallen tussen 17.00 en 8.00 uur en in het weekend en in geval van feestdagen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Huisartsenpost Midden-Holland
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Tel: 0182-32 24 88

 

Medewerkers

André de Gruijl

André de Gruijl

Huisarts

Werkzaam op: maandag t/m vrijdag

Sandra Kleingeld

Sandra Kleingeld

Huisarts

Werkzaam op: dinsdag, vrijdag

Anka Buren

Anka Buren

Doktersassistente

Werkzaam op: maandag, dinsdag en woensdag

Janine van der Kooij

Janine van der Kooij

Doktersassistente

Werkzaam op: dinsdag en vrijdag

Katinka Akkerhuis

Katinka Akkerhuis

Doktersassistente en spreekuurondersteuner huisartsenzorg

Werkzaam op: donderdag en vrijdag

Linda Bol

Linda Bol

Doktersassistente

Werkzaam op: woensdag en donderdagochtend

Jade de Jong

Jade de Jong

Praktijkondersteuner (POH GGZ)

Werkzaam op: maandag

Linda de Witte

Linda de Witte

POH somatisch

Werkzaam op: maandag, dinsdag, woensdag

Anjo Spoor

Anjo Spoor

POH-GGZ jeugd

Werkzaam op: donderdag

Werkzaamheden praktijkassistentes en praktijkondersteuning

Bij de assistentes kunt u terecht voor het maken van een afspraak voor het spreekuur van de huisarts en praktijkondersteuner of voor een visite. U kunt de assistentes ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Verder kunt u bij de assistentes terecht voor verschillende onderzoeken en kleine verrichtingen:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • het maken van een ecg
 • bloed prikken
 • reizigersadvisering

De praktijkondersteuner-somatisch (POH-S) neemt een deel van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening op zich. Voor bijvoorbeeld diabetes mellitus (suikerziekte) en COPD heeft de praktijkondersteuner een apart spreekuur. Ook ouderenzorg en preventie van hart- en vaatziekten behoort tot het takenpakket van de praktijkondersteuner. Daarnaast voert de praktijkondersteuner longfunctietesten uit en is er een spreekuur voor stoppen met roken. In de praktijk is ook een praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) werkzaam. Zij is psycholoog en draagt zorg voor mensen met klachten die meer psychisch van aard zijn. De praktijkondersteuners werken nauw samen met de huisarts en er is dagelijks overleg over het te voeren beleid.

Klachtenregeling

Als u om één of andere reden niet tevreden bent over onze dienstverlening of u hebt een klacht over de zorgverlening, dan stellen wij het op prijs als u dat met de betrokkene(n) bespreekt. Blijf er niet mee rondlopen. Mogelijk is er sprake van een misverstand, mogelijk kan uw melding leiden tot verbetering van de praktijkvoering en zorgverlening.
Indien u het moeilijk vindt dit mondeling te doen, dan kunt u ook schriftelijk reageren. U kunt hiervoor een klachtenformulier bij de assistente verkrijgen.

Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van een klacht te leren en staan graag open voor uw suggesties en verbeterpunten.
Uiteraard zijn wij ook aangesloten bij de officiële klachtenregeling via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Indien u een klacht heeft zal deze daar voorgelegd en behandeld worden.
model klachtenregeling

De klachtregeling loopt via het SKGE.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u bellen met de praktijk bellen, kies na de welkomstboodschap ‘2’ en spreek het herhaalrecept in.

Tijdens vakanties kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Apotheek telefoon: 010 5214262.

Medisch dossier

Indien u inzage, een afschrift, correctie of vernietiging van uw medische gegevens wenst, verzoeken wij u vriendelijk het onderstaande formulier te downloaden en in te vullen. U kunt deze vervolgens, mits voorzien van een handtekening, inleveren bij of opsturen naar de praktijk.

Download het formulier

Huisartspraktijk de Gruijl
Medisch Hart
Dorpsstraat 3
2665 BG Bleiswijk

Vakanties

De praktijk is wegens vakantie gesloten van:

27 februari t/m 3 maart 2023
1 t/m 5 mei 2023
10 t/m 28 juli 2023

Waarneming tijdens onze vakanties:

Dr. de Grooth, Gezondheidscentrum ‘de tuinen’, Oranjetuin 92, Tel. 010 521 5241

Dr. van Vliet, Dorpsstraat 16, Tel. 010 521 1166

Dr. van Alphen, Cederhof 3, Tel. 010 521 4085

Als u de praktijk belt hoort u bij welke huisarts u bent ingedeeld tijdens de waarneming. Uitzonderingen hoort u op het antwoordapparaat als u de praktijk belt.

Voor herhaalrecepten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Apotheek telefoon: 010 5214262 (alleen tijdens vakanties).

Contact

  Adres

  Huisartspraktijk A. de Gruijl
  Dorpsstraat 3 - 2665 BG Bleiswijk
  Telefoon: 010 521 2500
  E-mail: assistente@degruijl.nl

  Openingstijden

  Dagelijks 8.00 uur tot 17.00 uur
  Donderdagmiddag gesloten

  Privacyverklaring